Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Vodotesná náterová hmota na betón

Charakterisktika
Dvojzložkový hydroizolačný náter z anorganického pojiva, pigmentu, inhibítoru, zvláčňovadiel, prísad a vody. Farba je šedozelená, alebo biela, matná.

Doporučené použitie
Na ochranu:

 • betónových konštrukcií s nižšou pevnosťou proti vode a chemickým vplyvom
 • betónu proti korózii
 • vonkajších stien nádrží na uhľovodíky

Sanácia

 • betónových konštrukcií

Vlastnosti a funkcie výrobku
Materiál môže byť nanášaný na suchý aj vlhký povrch pri relatívnej vlhkosti až do 100%, neobsahuje organické rozpúšťadlá. Betón - rozpustné zložky prenikajú do chráneného materiálu. Na rozhraní chráneného materiálu a náteru je vytvorená pružná vrstva zaisťujúca jeho priľnavosť. Pri styku s vodou pružná zložka bobtná a vytvoria sa komplexné soli zapĺňajúce póry a kapiláry sústavy materiál-náter, náter sa stáva vodotesným. Je vysoko priľnavý k betónu, tehle, oceli a eternitu. Vo vlhkom aj v suchom prostredí je protišmykový.

Odolnosť
Náter odoláva sladkej aj morskej vode, horúcej pitnej a úžitkovej vode 80-100°C tvrdosti 12-25°N, vodnému roztoku pri trvalom zaťažení v rozmedzí pH 5,5 - pH 14, odoláva uhľovodíkom, vydrží veľké teplotné zmeny - teplotný súčiniteľ rovnaký s betónom a oceľou. Odoláva tlakovej vode. odoláva agresívnemu vonkajšiemu prostrediu pre stupeň agresivity 1,2,3 podľa ČSN 038203.

Technické údaje

Objemová hmotnosť 1800 - 1900 kg.m-3
Pevnosť v ťahu za ohybu 5,6 Mpa
Pevnosť v tlaku 39,9 Mpa
Prídržnosť k podkladu 1,5 - 2,7 Mpa
Vodotesnosť po 100 hod. vlhkostného uloženia 0,0 ml.cm-2
Životnosť v niektorých prípadoch vyššia než 25 rokov
požiarna odolnosť: hmota nezápalná a nehorľavá

Aplikácia
Príprava povrchu:

 • odstránenie nečistôt, mastnoty, znehodnoteného betónu
 • pevnosť betónu min. 10 Mpa

Nanášanie:

 • štetcom, valčekom, vhodnou striekacou pištoľou
 • pri relatívnej vlhkosti až 100% a teplotách 0°C až 50°C
 • schnutie náteru vrstvy do 0,2 mm pri 20°C 1-2 hodiny, pod 15°C a relatívnej vlhkosti 100% 14-100 hodín, obyčajne 24 hodín v bežných podmienkach
 • počet vrstiev - minimálne 2 nátery, pre vodné prostredie 3 nátery
 • nasledujúca vrstva sa nanáša na dokonale vyschnutú predchádzajúcu vrstvu

Spotreba:

 • hydroizolácia železobetonových konštrukcií 0,5 kg/m2 pre 2 nátery
 • sanácia vlhkého muriva 2 kg/m2 pre 2 nátery

Balenia:

 • 25 kg v papierových vreciach s PE vložkou
 • 10 kg v papierových vreciach s PE vložkou
 • 5 kg vo vedierkach alebo v PE sáčkoch
 • 1 kg v PE sáčkoch

Skladovanie
V krytých skladoch a neporušených obaloch 36 mesiacov.

Bezpečnostné informácie

 • zdravotne nezávadný
 • nezápalný a nehorľavý
 • pri aplikácii sa uvoľnuje 1 g čpavku na 1 kg hmoty

Osvedčenie

Antikorózna a vodotesná náterová hmota pre styk s pitnou vodou

Charakterisktika
Dvojzložkový antikorózny a hydroizolačný náter z anorganického pojiva, pigmentu, inhibítoru, zvláčňovadiel, prísad a vody. Farba je šedozelená, alebo biela, matná.

Doporučené použitie
Na ochranu:

 • betónových a oceľových konštrukcií proti vode a chemickým vplyvom
 • odkrytých oceľových armatúr v poškodených železobetónových konštrukciách
 • ocele a betónu proti korózii
 • vonkajších stien nádrží na uhľovodíky
 • zatekania balkónov a loggií a terás
 • tesnenia tlakovej vody

Sanácia

 • betónových konštrukcií
 • vlhkého muriva od vzlínajúcej vlhkosti

Vlastnosti a funkcie výrobku 
Materiál môže byť nanášaný na suchý aj vlhký povrch pri relatívnej vlhkosti až do 100%, na skorodovaný povrch, neobsahuje organické rozpúšťadlá. Oceľ - antikorózny a vodotesný účinok je založený na reakcii agresívnych zložiek prostredia a náteru za vzniku nerozpustných komplexných solí, ktoré zapĺňajú póry a kapiláry sústavy materiál-náter. Betón a pórovité materiály - rozpustné zložky prenikajú do chráneného materiálu. Na rozhraní chráneného materiálu a náteru je vytvorená pružná vrstva zaisťujúca jeho priľnavosť. Pri styku s vodou pružná zložka bobtná a vytvoria sa komplexné soli zapĺňajúce póry a kapiláry sústavy materiál-náter, náter sa stáva vodotesným. Je vysoko priľnavý k betónu, tehle, oceli a eternitu. Vo vlhkom aj v suchom prostredí je protišmykový.

Odolnosť
Náter odoláva sladkej aj morskej vode, horúcej pitnej a úžitkovej vode 80-100°C tvrdosti 12-25°N, vodnému roztoku pri trvalom zaťažení v rozmedzí pH 5,5 - pH 14, odoláva uhľovodíkom, vydrží veľké teplotné zmeny - teplotný súčiniteľ rovnaký s betónom a oceľou. Odoláva tlakovej vode. odoláva agresívnemu vonkajšiemu prostrediu pre stupeň agresivity 1,2,3 podľa ČSN 038203.

Technické údaje

Objemová hmotnosť 1800 - 1900 kg.m-3
Pevnosť v ťahu za ohybu 5,6 Mpa
Pevnosť v tlaku 39,9 Mpa
Prídržnosť k podkladu 1,5 - 2,7 Mpa
Vodotesnosť po 100 hod. vlhkostného uloženia 0,0 ml.cm-2
Životnosť v niektorých prípadoch vyššia než 25 rokov
požiarna odolnosť: hmota nezápalná a nehorľavá

Aplikácia
Príprava povrchu: odstránenie nečistôt, mastnoty, slabo držiacej hrdze, slabo držiacich náterov, zdrsnenie dobre držiacich náterov.

Nanášanie:

 • štetcom, valčekom, vhodnou striekacou pištoľou
 • pri relatívnej vlhkosti až 100% a teplotách 0°C až 50°C
 • schnutie náteru vrstvy do 0,2 mm pri 20°C 1-2 hodiny, pod 15°C a relatívnej vlhkosti 100% 14-100 hodín, obyčajne 24 hodín v bežných podmienkach
 • počet vrstiev - minimálne 2 nátery, pre vodné prostredie 3 nátery
 • nasledujúca vrstva sa nanáša na dokonale vyschnutú predchádzajúcu vrstvu

Spotreba:

 • hydroizolácia železobetonových konštrukcií 0,5 kg/m2 pre 2 nátery
 • sanácia vlhkého muriva 2 kg/m2 pre 2 nátery
 • sanácia železobetónu - 1,5 kg/m2 pre 2-3 nátery
 • ochrana ocele proti korózii - 1 kg/m2 pre 2-3 nátery

Balenia:

 • 25 kg v papierových vreciach s PE vložkou
 • 10 kg v papierových vreciach s PE vložkou
 • 5 kg vo vedierkach alebo v PE sáčkoch
 • 1 kg v PE sáčkoch

Skladovanie
V krytých skladoch a neporušených obaloch 36 mesiacov.

Bezpečnostné informácie

 • zdravotne nezávadný
 • nezápalný a nehorľavý
 • pri aplikácii sa uvoľnuje 1 g čpavku na 1 kg hmoty

Osvedčenie

 • Certifikát výrobku č.204/C5/2014/010-033691
 • Hygienický atest v styku s pitnou vodou č. SOZO-3075/2000/ÚPKM
 • Protokol č. 5/97 o skúškach voči agresívnym roztokom
 • Protokol č. 6/97 o skúškach voči motorovej nafte a benzínu

Antikorózna a vodotesná náterová hmota pre uzavreté priestory

Charakterisktika
Dvojzložkový antikorózny a hydroizolačný náter z anorganického pojiva, pigmentu, inhibítoru, zvláčňovadiel, prísad a vody. Farba je šedozelená, alebo biela, matná.

Doporučené použitie
Na ochranu:

 • betónových a oceľových konštrukcií proti vode a chemickým vplyvom
 • odkrytých oceľových armatúr v poškodených železobetónových konštrukciách
 • ocele a betónu proti korózii
 • vnútorných a vonkajších stien nádrží na uhľovodíky
 • vodojemov z ocele, betónu, železobetónu a tehál na pitnú vodu
 • zatekania balkónov a loggií a terás
 • tesnenia tlakovej vody
 • zariadení a stien podzemných kolektorov
 • oceľových nádrží na horúcu vodu

Sanácia

 • betónových konštrukcií
 • vlhkého muriva od vzlínajúcej vlhkosti

Vlastnosti a funkcie výrobku
Materiál môže byť nanášaný na suchý aj vlhký povrch pri relatívnej vlhkosti až do 100%, na skorodovaný povrch, neobsahuje organické rozpúšťadlá. Oceľ - antikorózny a vodotesný účinok je založený na reakcii agresívnych zložiek prostredia a náteru za vzniku nerozpustných komplexných solí, ktoré zapĺňajú póry a kapiláry sústavy materiál-náter. Ochranná vrstva sa stane nepriepustnou ako pre vodu, tak kyslík a ostatné faktory podporujúce koróziu, za súčasného ochranného pôsobenia zvýšeného pH zamedzujúceho ďalšej korózii na styku s materiálom NAVOM PUP. Betón a pórovité materiály - rozpustné zložky prenikajú do chráneného materiálu vplyvom osmotického tlaku. Na rozhraní chráneného materiálu a náteru je vytvorená pružná vrstva zaisťujúca jeho priľnavosť. Pri styku s vodou pružná zložka bobtná a vytvoria sa komplexné soli zapĺňajúce póry a kapiláry sústavy materiál-náter. Náter vytvára na povrchu betónu vodotesnú vrstvu, ktorá vytvára s betónom trvalý celok. Je vysoko priľnavý k betónu, tehle, oceli a eternitu. Vo vlhkom aj v suchom prostredí je protišmykový.

Odolnosť
Náter odoláva sladkej aj morskej vode, horúcej pitnej a úžitkovej vode 80-100°C tvrdosti 12-25°N, vodnému roztoku pri trvalom zaťažení v rozmedzí pH 5,5 - pH 14, odoláva uhľovodíkom, vydrží veľké teplotné zmeny - teplotný súčiniteľ rovnaký s betónom a oceľou. Odoláva tlakovej vode. odoláva agresívnemu vonkajšiemu prostrediu pre stupeň agresivity 1,2,3 podľa ČSN 038203.

Technické údaje

Objemová hmotnosť 1800 - 1900 kg.m-3
Pevnosť v ťahu za ohybu 5,6 Mpa
Pevnosť v tlaku 39,9 Mpa
Prídržnosť k podkladu 1,5 - 2,7 Mpa
Vodotesnosť po 100 hod. vlhkostného uloženia 0,0 ml.cm-2
Životnosť v niektorých prípadoch vyššia než 25 rokov
požiarna odolnosť: hmota nezápalná a nehorľavá

Aplikácia
Príprava povrchu: odstránenie nečistôt, mastnoty, slabo držiacej hrdze, slabo držiacich náterov, zdrsnenie dobre držiacich náterov.

Nanášanie:

 • štetcom, valčekom, vhodnou striekacou pištoľou
 • pri relatívnej vlhkosti až 100% a teplotách 0°C až 50°C
 • schnutie náteru vrstvy do 0,2 mm pri 20°C 1-2 hodiny, pod 15°C a relatívnej vlhkosti 100% 14-100 hodín, obyčajne 24 hodín v bežných podmienkach
 • počet vrstiev - minimálne 2 nátery, pre vodné prostredie 3 nátery
 • nasledujúca vrstva sa nanáša na dokonale vyschnutú predchádzajúcu vrstvu

Spotreba:

 • hydroizolácia železobetonových konštrukcií 0,5 kg/m2 pre 2 nátery
 • sanácia vlhkého muriva 2 kg/m2 pre 2 nátery
 • sanácia železobetónu - 1,5 kg/m2 pre 2-3 nátery
 • ochrana ocele proti korózii - 1 kg/m2 pre 2-3 nátery

Balenia:

 • 25 kg v papierových vreciach s PE vložkou
 • 10 kg v papierových vreciach s PE vložkou
 • 5 kg vo vedierkach alebo v PE sáčkoch
 • 1 kg v PE sáčkoch

Skladovanie
V krytých skladoch a neporušených obaloch 36 mesiacov.

Bezpečnostné informácie

 • zdravotne nezávadný
 • nezápalný a nehorľavý

Osvedčenie

Antikorózny a vodotesný tmel na pitnú vodu

Charakterisktika
Trojzložkový antikorózny a hydroizolačný tmel z anorganického pojiva, pigmentu, inhibítoru, zvláčňovadiel, prísad a vody. Farba je šedozelená, matná.

Doporučené použitie
Na tesnenie:

 • trhlín a pracovných špár v betónových a železobetónových konštrukciách proti vode a chemickým vplyvom z pozitívnej aj negatívnej strany nádrží na vodu, uhľovodíky a chemikálie
 • odkrytých oceľových armatúr v poškodených železobetónových konštrukciách (náhrady krytia betonárskej výstuže)
 • tlakovej vody
 • špár montovaných kanalizačných šácht, hrdiel potrubí z betónu a kameniny
 • balkónov, loggií a terás proti zatekaniu

Sanácia

 • betónových a železobetónových konštrukcií - reprofilácia povrchu, tesnenie pracovných špár a trhlín, náhrady krytia betonárskej výstuže
 • vlhkého muriva od vzlínajúcej vlhkosti - tesnenie kaverien, dutín, špár muriva tehlového, kamenného, zmiešaného, tvárnicového

Vlastnosti a funkcie výrobku
Materiál môže byť nanášaný na suchý aj vlhký povrch pri relatívnej vlhkosti až do 100%, neobsahuje organické rozpúšťadlá. Je vysoko priľnavý k betónu, tehle, oceli a eternitu. Vo vlhkom prostredí a vo vode je rozpínavý.

Odolnosť
Tmel odoláva sladkej aj morskej vode, horúcej pitnej a úžitkovej vode 80-100°C tvrdosti 12-25°N, vodnému roztoku pri trvalom zaťažení v rozmedzí pH 5,5 - pH 14, odoláva uhľovodíkom, vydrží veľké teplotné zmeny - teplotný súčiniteľ rovnaký s betónom a oceľou. Odoláva tlakovej vode. Odoláva agresívnemu vonkajšiemu prostrediu pre stupeň agresivity 1,2,3 podľa ČSN 038203.

Technické údaje

Objemová hmotnosť 1800 - 1900 kg.m-3
Pevnosť v ťahu za ohybu 5,6 Mpa
Pevnosť v tlaku 39,9 Mpa
Prídržnosť k podkladu 1,13 Mpa
Vodotesnosť po 100 hod. vlhkostného uloženia 0,0 ml.cm-2
Životnosť v niektorých prípadoch vyššia než 25 rokov
požiarna odolnosť: hmota nezápalná a nehorľavá

Aplikácia
Príprava povrchu: odstránenie nečistôt, mastnoty, slabo držiacej hrdze, urobenie základného náteru NAVOM PPV (PUP) pre zvýšenie priľnavosti.

Nanášanie:

 • špachtľou, špárovačkou, oceľovým hladítkom, liatie tekutého tmelu aj pod tlakom pri relatívnej vlhkosti až do 100% a teplotách 0°C až 50°C
 • tvrdnutie od povrchu do vnútra cca. 3 dni

Spotreba:

 • 1 kg tmelu je cca. 1 dm3

Balenia:

 • 25 kg v papierových vreciach s PE vložkou
 • 10 kg v papierových vreciach s PE vložkou
 • 5 kg vo vedierkach alebo v PE sáčkoch
 • 1 kg v PE sáčkoch

Skladovanie
V krytých skladoch a neporušených obaloch 36 mesiacov.

Bezpečnostné informácie

 • zdravotne nezávadný
 • nezápalný a nehorľavý
 • pri aplikácii sa uvoľnuje 1 g čpavku na 1 kg hmoty

Osvedčenie

 • Certifikát výrobku č.204/C5/2014/010-033691
 • Hygienický atest v styku s pitnou vodou č. SOZO-3075/2000/ÚPKM
 • Protokol č. 5/97 o skúškach voči agresívnym roztokom
 • Protokol č. 6/97 o skúškach voči motorovej nafte a benzínu

Rýchlotuhnúci tmel

Charakterisktika
Rýchlotuhnúci jednozložkový tmel šedej farby.

Doporučené použitie
Tesnenie tlakovej vody:

 • trhlín a pracovných špár v betónových a železobetónových konštrukciách
 • špár montovaných kanalizačných šácht, hrdiel potrubí z betónu a kameniny
 • muriva tehlového, kamenného a zmiešaného

Vlastnosti a funkcie výrobku
Materiál je určený k tesneniu priesakov a prienikov tlakovej vody. Je vysoko priľnavý k betónu, tehle, oceli a eternitu. Vo vlhkom prostredí a vo vode je rozpínavý.

Odolnosť
Odoláva tlaku vodného stĺpca min. 4 m.

Technické údaje

Objemová hmotnosť prášku 1100 - 1300 kg.m-3
Objemová hmotnosť tmelu 1900 - 2100 kg.m-3
Pevnosť v tlaku po 10 minútach 2,5 Mpa
Pevnosť v tlaku po 24 dňoch 55,0 Mpa
požiarna odolnosť: hmota nezápalná a nehorľavá

Aplikácia
Príprava povrchu: odstránenie nečistôt, mastnoty.

Nanášanie:

 • špachtľou, špárovačkou
 • pri relatívnej vlhkosti až 100% a teplotách 0°C až 50°C
 • tuhnutie v závislosti na teplote cca. 3-10 minút, pri teplotách menej ako 5°C použiť ohriatu vodu cca. 20°C
 • utesnené miesta je nutné natrieť jedenkrát hmotou NAVOM 2 PPV (PUP) alebo pretmeliť tmelom NAVOM 3 TPV

Spotreba:

 • 1 kg tmelu je cca. 1 dm3

Balenia:

 • 25 kg v papierových vreciach s PE vložkou
 • 10 kg v papierových vreciach s PE vložkou
 • 5 kg vo vedierkach alebo v PE sáčkoch
 • 1 kg v PE sáčkoch

Skladovanie

V krytých skladoch a neporušených obaloch 36 mesiacov.

Bezpečnostné informácie
nezápalný a nehorľavý

Osvedčenie

Napúšťací a spevňujúci roztok

Charakterisktika
Roztok je ružovej farby, mierneho zápachu.

Príprava roztoku
Roztok sa pripraví zmiešaním s vodou

 • do nádoby odmeriame 4 l vody a pridáme 1 l roztoku NAPO

Aplikácia a použitie

 • aplikuje sa na narušený a skarbonatovaný betón
 • používa sa aj pri vzlínajúcej vlhkosti na tehlové, kamenné a iné murivo
 • nanáša sa štetcom alebo striekacou pištoľou

Spotreba:

 • 1 l na cca 15-20 m2

Skladovateľnosť
V krytých skladoch a neporušených obaloch 3 mesiace.

Bezpečnosť a hygiena pri práci
Pri aplikácii roztoku doporučujeme používať pracovný odev, rukavice a podľa potreby aj okuliare. Pri aplikácii chrániť oči.