Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • Ochranu betónu realizujeme materiálom NAVOM  sú na to vhodné všetky nátery a tmely tvoriace tento systém
  • 2 zložkové nátery sa používajú plošne minimálne v 3 vrsrvách
  • Všetky detaily, prestupy, praskliny a diery sa utesňujú podľa situácie , buď jednozložkovým tmelom NAVOM  RTT alebo špeciálnym  3 zložkovým tmelom NAVOM 3TPV, ktorý sa dá použiť aj ako stierka

  • Nádrže na uhľovodíky
  • Nádrže čističiek odpadových vôd 
  • Septiky, žumpy, jímky
  • Hnojiská, silážne jamy
  • Hospodárske a poľnohospodárske budovy